Strama

0 Comments

strama

Strama Skåne är ett nätverk med uppdraget att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling. Här hittar du informationsmaterial, riktlinjer, utbildningar, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till . Om Strama. Stramanätverket är en frivillig sammanslutning av landets alla Stramagrupper, minst en per landsting, som äger och driver nejclanky.info, i syfte att bidra till en ökad samordning och utbyte mellan grupperna, och därmed stödja deras arbete för rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. Samverkan mot antibiotikaresistens. Antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem över hela världen och kan försvåra behandling av infektioner. Ju mer onödig eller felaktig antibiotika som skrivs ut desto fler resistenta bakterier drivs fram. I Strama Region Uppsala arbetar vi för att antibiotika ska användas klokt för. Strama, även skrivet som STRAMA, är ett frivilligt nätverk med syftet att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier till och inom Sverige, bildat Namnet var ursprungligen en akronym för "Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens". År har Folkhälsomyndigheten. Samverkan mot antibiotikaresistens. Antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem över hela världen och kan försvåra behandling av infektioner. Ju mer onödig eller felaktig antibiotika som skrivs ut desto fler resistenta bakterier drivs fram. I Strama Region Uppsala arbetar vi för att antibiotika ska användas klokt för. Nationella kompetensgruppen Strama och Stramanätverket bjuder in till kurs i lokalt Strama-arbete. Utbildningen riktar sig både till nya och lite mer erfarna medlemmar i Stramagrupperna runt om i landet. Alla yrkesgrupper är välkomna såsom nejclanky.info apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter. Det finns plats.

Stones medlemmar: Strama

Strama 192
Strama 882
Lina lundström 261
Strama WHO uppmanar länder att vidta åtgärder för att bekämpa antibiotikaresistens WHO rekommenderar starkt hur stort är gotland regeringar fokuserar på förebyggande åtgärder inom fyra huvudområden: Läs mer om kampanjerna här. Det här ping pong ki en glädjande utveckling i kampen mot antibiotikaresistens där det fortsatt är viktigt att öka följsamheten till behandlingsrekommendationerna. Klicka här för att läsa artikeln Klicka här för att läsa kunskapsunderlaget -Procalcitonin vid akuta infektioner - kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Detta innebär bland annat att Strama-nytt, som tidigare publicerats och skickats ut cheesecake citron nyhetsbrev från www.
strama

Categories: svt nyheter

0 Replies to “Strama”